Zorg op maat

Hoe verloopt een aanmelding?

Groepspraktijk AHA in Oudenaarde - Logopedie

Contactname

Telefonisch of via mail

Groepspraktijk AHA in Oudenaarde - Logopedie

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er geluisterd naar de vragen, bezorgdheden van de ouders, kinderen…

Eveneens  wordt de volledige procedure van onderzoek tot begeleiding stap voor stap uitgelegd. 

Onze dienst biedt alle formulieren aan die nodig zijn om een aanvraag te doen bij uw ziekenfonds. Wij zorgen voor de volledige begeleiding hiervan en dienen het dossier zelf in.

Groepspraktijk AHA in Oudenaarde - Logopedie

Onderzoek

Vanuit het intakegesprek wordt er een passend onderzoek afgenomen. 

Daarna wordt er een analyse gemaakt en worden de resultaten besproken met de ouders. 

Vanuit het onderzoek wordt er in samenspraak met de ouders bepaald of therapie wenselijk is voor het kind en zo ja, welke therapie gegeven zal worden, de duur en frequentie.  

Groepspraktijk AHA in Oudenaarde - Logopedie

Behandeling

Vanuit het onderzoek wordt een passende behandeling voorgesteld op maat van het kind. 

Het beste resultaat wordt geboekt met een therapie van 30 minuten 2 maal per week voor kinderen jonger dan 10 jaar. Boven de leeftijd van 10 jaar kan een therapie van 1 x 60 minuten  eventueel gegeven worden.