Team AHA

Elly Blockeel – Coördinator

Logopediste

In 1989 studeerde ik af als logopediste en deed ik eerst ervaring op in verschillende ziekenhuizen op de afdeling revalidatie alsook in het buitengewoon onderwijs.

In 1994 startte ik mijn eigen logopedische praktijk op die ondertussen is uitgegroeid tot een multidisciplinaire groepspraktijk. Tijdens het begeleidingsproces streef ik ernaar samen met het volledige team de talenten van elk kind te benutten. 

Ik ben gespecialiseerd in lees-, schrijf- en rekenstoornissen, vertraagde spraak- en taalontwikkeling en OMFT.

Extra opleiding OMFT juni 2019

In 2021 studeerde ik af als logopediste aan de UGent. Sinds augustus 2021 maak ik volwaardig deel uit van deze groepspraktijk. Met veel motivatie, gedrevenheid en een hart voor kinderen ga ik elke dag aan de slag. Naast het uitoefenen van mijn job, zal ik mij steeds blijven bijscholen om zo een optimale ondersteuning en begeleiding te bieden. 

U kan bij mij terecht in het kader van vertraagde spraak- en taalontwikkeling en lees-, schrijf- en rekenproblemen. In 2022 specialiseerde ik mij bovendien in de oromyofunctionele therapie (OMFT). Hierin wil ik mij nog verder verdiepen aan de hand van extra opleidingen, alsook in het werken met kinderen met autisme of hoogbehaafdheid.

Opleidingen

 • Februari 2022: Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden
 • April 2022: Ervaar TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Juni 2022: Basiscursus OMFT (oromyofunctionele therapie)
 • April 2023: Praktische cursus technisch lezen (KWeC)
 • Juni 2023: Gebarensysteem voor morfo-syntaxis

 

In 2021 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Gent. Sindsdien maak ik volwaardig deel uit van het team. Ik behaalde in 2018 reeds een diploma Toegepaste Psychologie te Kortrijk. Sinds 2023 ben ik ook erkend ‘PROMPT’-therapeut, voor het behandelen van spraakstoornissen binnen een holistisch kader.

Door mijn beide diploma’s bekijk ik met aandacht de sterktes en mogelijkheden van elk kind. Ik streef naar een persoonlijke en kwaliteitsvolle behandeling waarbij vertrouwen, begrip en optimaal overleg met het kind en de omgeving centraal staan.

Mijn specialisaties zijn vertraagde spraak- en taalontwikkeling, lees-, schrijf- en rekenstoornissen en stemstoornissen bij kinderen. Ik sta ook in voor psycho-educatie en de sociaal-emotionele trainingen rond faalangst en zelfbeeld in functie van het leren.

Opleidingen

 • Workshop Woordenschat en Communicatie Functies (december 2021)
 • Ervaar TOS (april 2022)
 • TOL Congres: Moeder waarom leRen wij (oktober 2022)
 • KWeC: Praktische cursus technisch lezen (april 2023)
 • Gebarensysteem voor morfosyntaxis ‘GMS’ (juni 2023)
 • Basiscursus PROMPT (september 2023)
 • Buteyko-ademhalingsmethode in de stemtherapie en OMFT (oktober 2023)
 • Het Closer-model: principes van motorisch leren inzetten bij fonetische spraakklankstoornissen en SOD (december 2023)
Na het volgen van de opleiding logopedie aan Hogeschool Gent, startte ik in 2022 als logopediste in bijberoep bij Groepspraktijk AHA. Het begeleiden van kinderen en jongeren geeft me heel wat voldoening. Ik vind het belangrijk om op zoek te gaan naar de sterktes van ieder kind om zo een persoonlijke, onderbouwde en kwaliteitsvolle therapie te bieden.

Mijn specialisaties zijn vertraagde spraak- en taalontwikkeling, lees-, schrijf- en rekenstoornissen bij kinderen en jongeren.

In 2020 heb ik mijn diploma als ergotherapeute behaald aan de Artveldehogeschool te Gent. Momenteel ben ik bezig met het volgen van het postgraduaat ‘Pediatrische Revalidatie bij Neurologische Aandoeningen’ aan de UGent, waarbij ik mij verdiep in de Bobath-therapie. Mijn passie voor kinderen drijft mij om niet alleen naar het kind zelf te kijken, maar ook naar zijn of haar omgeving en context. Ik geloof in het belang van een holistische aanpak, waarbij ik het volledige beeld van een kind meeneem in mijn therapieën.

 

Bij mij kan je terecht voor psychomotoriek, grof- en fijne motoriek en schrijfmotoriek. Ook kinderen met leermoeilijkheden, neurologische aandoeningen en (algemene) ontwikkelingsachterstand begeleid ik graag. Bovendien bied ik ook typlessen aan.